Karşıyaka

Avukat

AVUKATLIK BÜROSU

Avukatlık büromuzun kurucusu Av. İdil SU AYDIN, önce İstanbul Barosu ve ardından İzmir Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmakta ve hukuki çalışmalarını yürütmektedir. Ceza ve Bilişim Hukukunda Profesyonel Yetkinlik Kurucu Av. İdil Su AYDIN’ın Yüksek Lisans eğitimini Ceza Hukuku alanında tamamlamış olmasından mütevellit çalışmalarını özellikle “Ceza Hukuku” ve “Bilişim Hukuku” alanlarında yürütmektedir.

Ceza Hukuku Ve Ceza Davaları

Suç hukuka aykırı davranışlarda bulunmadır. Bunu da kanunlar önünde yaptırımları vardır. Bu yaptırımlar maddi ve manevi yaptırımlardır. Soruşturmayı kim yapar, ceza davası nasıl açılır, şartları nelerdir, mağdur ve şikâyetçinin hakları nelerdir, bir suça maruz kalındığında neler yapılmalıdır, yetkisiz mahkeme nedir, kararların gerekçeli olma zorunluluğu nedir, ceza davalarında süreler nasıl hesaplanır gibi durumlar için uzman bir ceza avukatı her zaman için gereklidir.

Aile Hukuku Ve Boşanma Davaları

Ömür boyu beraber yaşama sözü bazı durumlarda bozulma zorunluluğunu getirir. Ancak anlaşmalı olsa dahi bazen taraflardan biri boşanmaktan vazgeçmek, velayet, mal isteme gibi fikir değişikliği yaparak boşanmayı çekişmeli ayrılığa dönüştürebilir. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanmada öngörülemeyecek olaylarla hak arama durumuna girilebilir. Buna benzeri durumlar için konusunda uzman bir avukatla çalışmak boşanma sürecini olumlu yönde etkileyebilir.

Bilişim Hukuku Ve Bilişim Suçları

Her çeşit elektronik sistemler üzerinden yapılan kanuna aykırı durumlarda başvurunun uzman bir avukat olması gerektiğinin nedeni vardır. Bun neden bilişim suçları ile ilgili henüz kapsamlı bir mevzuatın olmamasıdır. Buna dair suçların yaptırımı başka kanunlara ek olarak verilmiştir. Bu da davayı zorlaştırmakta, süreci uzatmaktadır.

İnternet Hukuku Ve İnternet Suçları

Bilişimin bir ayağı da internettir. Bazen internette tüm kişisel bilgiler çalınır, fotoğraflar, videolar izinsiz bir sitede ya da çeşitli sitelerde yayınlanır. Bazen de bilgisayarınıza izinsiz girilir, bozulur, engellenir, vb. Hakarete uğrarsınız, çocuk istismarı, müstehcenlik, terör grupları gibi uygunsuz durumlarla karşılaşılabilir. Böyle durumlardan kurtulmak için, zararınızın karşılanması için konusunda uzman avukatla çalışmak doğru bir karardır.

İş Hukuku Davaları

İşçi ve işveren arasında yapılacak sözleşmeler, işten çıkarma, grev, lokavt, toplu iş sözleşmeleri, bireysel iş sözleşmeleri yapar. İşçilik alacakları, işe iade, hizmet tespiti ve iş kazaları ile ilgili davaların takibini yapmak, işçi-işveren ilişkisinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları çözmek konusunda uzmanlaşmış avukatlara düşer.

Tıp Ve Sağlık Hukuku Davaları

Sağlık hukuk davasına uzman avukatın bakması gerekir. Doktor, sağlık çalışanları ve personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerinden doğan olumsuzluklara ve ya kayıplara karşı açılan davalara bakar. Bu davalar tazminat davaları, cezalar gibi. Doktor haklarını, hasta haklarını bilir. Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık yapar, sözleşmeleri hazırlar.

Avukatlık Hizmetlerimiz

Call Now ButtonAra: 0541 784 04 42