Sağlık Hukuku Avukatı Nedir? Neler Yapar?
Sağlık hukuku avukatı doktor, sağlık çalışanları ve personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerinden doğan olumsuzluklara ve ya kayıplara karşı açılan davalara bakar. Bu davalar tazminat davaları, cezalar gibi. Doktor haklarını, hasta haklarını bilir. Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık yapar, sözleşmeleri hazırlar.
Malpraktis Ne Demektir?
Hatalı tıbbi uygulama anlamına gelen Malpraktis doktor hatası, hastanın doktorun bilgisizliği, deneyimsizliği, ilgisizliği gibi nedenlerle zarar görmesi de demektir. Bu durumda hastanın tazminat davası hakkı doğmaktadır.
Malpraktis Davalarında Açılacak Davalar Nelerdir?
Hastaneye ve doktora karşı açılabilecek davalar
İdareye karşı açılabilecek davalar olarak ikiye ayrılır.
Tazminat Davası Ne Zaman Açılır?
Tazminat davası eğer hastane özel bir hastane ise dava hem doktora hem de hastaneye açılır.
Eğer bir devlet hastanesinde mağdur durumda kalınırsa dava devlete karşı açılır.
Bir devlet hastanesinde doktorun kişisel davranış ve kararlarından dolayı hasta zarar görmüşse dava doktora açılır.
Doktor hatalarının belirlenmesinde yönetmeliğin yetersiz kaldığı noktalarda Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu devreye girer. Kurallara uymayan ya da hata yapan doktorlar önce Tabipler Birliğinin onur kuruluna sevk edilirler.
Hasta Hakları Nelerdir?
Tedaviyi kabul etme, re etme ve durdurma hakkı
Doktoru, hastaneyi değiştirme hakkı
Uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme hakkı
Mahremiyet hakkı
Koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı
Irk, dil, din, ekonomik durum gibi farklılıklar yüzünden ayrım görmeme
Şikâyet ve dava açma hakkı gibi haklar.
Sağlık Davaları Açmak İçin Uzman Bir Avukat Başvurulmalı Mıdır?
Sağlık davalarında bilimsel tatmin edici bir bilirkişi raporu gerekir. Sağlık davalarında süreç oldukça karmaşık olduğundan hukuki açıdan bu süreci takip etmeği konuşunsa uzman bir avukat yapabilir. Çünkü tıbbi davalarda zamanaşımı süresi oldukça önemlidir. Sağlık davalarında zamanaşımı süresinin tespit edilmesi zordur ve bunun tespit edilmesi için uyuşmazlığın esasın ait olduğu hukuki statünün tespiti gereklidir. Türkiye’de açılan davaların çoğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarına, Genel Cerrahi doktorlarına, Pediatri Uzmanlarına açılan davalardır.
Sağlıkla İlgili Davalara Hangi Mahkemeler Bakar?
İdare mahkemeler, tüketici mahkemeleri ve genel yetkili asliye hukuk mahkemeleri sağlıkla ilgili davalara bakar.