İş Hukuku Avukatı Hangi Durumlarda Neler Yapar?
İşçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmelerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlar.
Uzman avukat işçilik alacakları, işe iade, hizmet tespiti ve iş kazaları ile ilgili davaların takibini yapar,
Avukat, tarafların sözleşme ve kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin bildirimlerin ve ihtarnamelerin hazırlar,
İş yerlerinin İnsan Kaynakları bölümlerinin bilgilendirir, uygulamalarının kanuna uygunluğunun denetler,
Uzman avukat işçi ve işyeri nakilleri, işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık verir,
Avukatlar alacağı işletmesel kararlarda birleşme ve devralmalar ile yeniden yapılandırmaların hizmet sözleşmeleri üzerindeki etkilerine ilişkin hukuki danışmanlık verir.
Hizmet sözleşmelerini kanuna uygun bir şekilde bitirir.
İş yeri yönetmeliklerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlar
Yukarıda sıralanan bu ve bunların benzeri durumlar için çözüm üretip, hak arayan, danışmanlık veren, sözleşmeler hazırlayan konusunda uzman bir avukat olacaktır.
İş Hukukunun Özellikleri
Yani işçi ve işveren davranışlarının sorumluluklarını taşır.
Kuralları nisbi emredicidir. Yani işçiden yanadır
Yönetime katılmak mümkündür. Yönetime katılma TİS ile sağlanmıştır
İşçinin korunması ön plandadır.
İşçi Lehine yorum geçerlidir. Karma nitelikli bir hukuk dalıdır.
İşinin kişiliği önem taşır. Yani işçi ve işveren davranışlarının sorumluluklarını taşır.
İl Hukuku Avukatı Tutulmalı Mı?
Elbette iş hukuku avukatı tutulmalıdır. Çünkü lokavt ve grev hakları olan işçi ve işverenler farklı farklı toplum örgütlerine üyedirler. Birden fazla sözleşmeler yapılır. Bu örgütler ve eylemleri farklı durumlar için davayı karmaşık hale getirebilir. İş hukuku bu çeşitlilik içinde ikiye ayrılır; bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku. Bu da iş hukukunu birçok dallara ayırır. Örneğin Toplu iş hukuku da “sendikalar hukuku”, “toplu iş hukuku” ve “iş mücadelesi hukuku” şeklinde üçe ayrılan konuları kapsar.
Devlet Ve İş Hukuku Davaları
İş hukukunu düzenleyen devlettir. Bu yüzden de işçi ve işverenin Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Sendikalar ve Dernekler gibi topluluklarla ilişkilerini de İş Hukuku kapsamına sokulur. Tabii işçilik alacakları, işe iade, hizmet tespiti ve iş kazaları ile ilgili davaların takibini yapmak, işçi-işveren ilişkisinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları çözmek konusunda uzmanlaşmış avukatlara düşer.