Ceza Hukuku Nedir?
Ceza Hukuku suç ve ceza kavramlarını inceler. Suça uygulanacak yaptırımları belirleyen bir bilim dalıdır.
Suç Çeşitleri
Suçlar zamanla çeşitlenmektedir. Genel olarak suçlar devlete, millete karşı işlenen suçlar ve topluma karşı işlenene suçlar olarak ayrılır. Bunlar açılıp birkaçı sıralanacak olunursa; hırsızlık, cinayet, gasp, dolandırıcılık, yağma gibi suçların yanı sıra, “Çocuğun cinsel yönden istismarı”, “Cinsel istismar’’, “Hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması”, “İşaret ve engel koymama”, “Müstehcen görüntülerin dağıtımı”, “Birden çok evlilik”, “Hileli evlenme”, “Dinsel tören” gibi suçlar sıralanabilir.
Yeni TCK Suç Listesi
Hayata karşı işlenen suçlar.
Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar
Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar
Hakaret gibi şerefe karşı suçlar
Özgürlüğe karşı suçlar
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
Çocuk düşürme, düşürtme, kısırlaştırma
İşkence ve eziyet
Koruma, yardım, gözetim, bildirim yükümlülüğünün ihlali
Mal varlığına karşı suçlar
Genel tehlike yaratan topluma karşı işlenen suçlar
Adliyeye karşı suçlar
Devletin egemenlik alametlerine saygınlığına karşı suçlar
Ceza Davası Nasıl Açılır?
Cumhuriyet Savcısı düzenlediği iddianameyi ilgili mahkemeye gönderir. Mahkeme gelen bu iddianameyi kabul etmesiyle dava açılmış olur.
Mahkeme Savcılıktan Gelen İddianameyle Ne Yapar?
Mahkeme dava dosyasını 15 gün içinde inceler eğer dosyada bir eksiklik varsa geri gönderir. Savcı eksiklikleri giderip dosyayı, iddianameyi tekrar mahkemeye geri göndermesi gerekir. Mahkeme tekrar inceleme yapar ve bir eksiklik bulmazsa böylece ceza davası açılmış olur.
Ceza Davasının Şartları Nelerdir?
Ceza davaları aşağıda sıralanan şu şartlara uygun olmalıdır:
Edilen şikâyet suçla ilintili olmalıdır
Kişinin dokunulmazlığının bulunmaması gerekir.
Suçun zamanaşımına uğramamış olması gerekir
Aynı suçtan dolayı ikinci bir dava açılmamış olması gerekir
Ön ödemeye ya da uzlaşmaya tabi suçlarda bu yola başvurulmuş olması gerekir
Suçlar için kovuşturma ve soruşturma izin şartına bağlı olan suçlarda izin alınmış olması gerekir.
Aynı kişi hakkında aynı suçtan dolayı daha önce kesinleşmiş bir hüküm bulunmaması gerekir. Ancak bu kesinleşmiş hükümle ilgili yeni deliler bulunursa kişi yeniden yargılanır.
Bir Suça Maruz Kaldım. Şimdi Ne Yapacağım?
Eğer kişi bir suça maruz kaldığını düşünüyorsa önce polise, karakola ya da savcıya bildirmelidir. Tabii ki kişinin böyle durumda yapacağı bildirim şikâyet niteliğinde olur. Şikâyeti bir başkası değil suçtan zarar görenin yapması zorunludur. Kovuşturma olması için şikâyete bağlı suçlarda şikâyet süresi 6 aydır. Bazı durumlarda kovuşturma kendiliğinden olur. Bu hırsızlık gibi kamu düzenini bozacak türden olay ise bu şekilde olur. Böylece savcı kendiliğinden soruşturma başlar. ihbar niteliğinde olması için birinin bir başka kişiye ya da kişilere suç işlediğini bildirmesiyle gerçekleşir.
Yurtiçindeki Mahkemeler, Yurtdışında İşlenen Hangi Suçlara Nasıl Bakar?
Kişi yurtdışında bir suç işlemiş de yurda geri dönmüşse Adalet Bakanlığının istemde bulunması gerekir. Yasalarca kişi nerede ikamet diyorsa o yerin mahkemesi davaya bakar.
Suç işleyen kişi aranıyorsa o kişinin son ikamet ettiği ilin mahkemesi bakar.
Eğer ikamet etmiyorsa son oturduğu yerin mahkemesi bakar.
Ama suç işleyen kişinin Türkiye ile hiçbir bağlantısı yoksa yetkili olacak mahkemeyi Yargıtay belirler.