Bilişim Nedir?
Her türden çeşit bilgilerin ve verilerin elektronik aletler aracılığıyla işlenip değerlendiren teknolojiye denir. Bilişim bilimseldir. Bilişim suçluların işlediği suçlar adi ve münferit olabileceği gibi organize de olabilmektedir. Bu da suç türlerini farklılaştırmaktadır. Bilişim sistemine girme, engelleme, bozma, bilgileri yok etme ya da bozma gibi suçların cezası 5 yıla kadardır.
Bilişim Suçları Nedir?
Teknolojinin ilerlemesiyle bilişim suçları oldukça çeşitlenmiştir. Bilişim elektronik sistemlerin tümünü kapsar. Elektronik aletler, iletişim ve interneti kapsar. Yani bilgisayarları kapsar. Bilişim suçları da bunları yasal olmayan amaçlar için kullanmadır.
Bilişim Suçları Nelerdir?
Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık ve sahtecilik
Gerçek kişileri taklit etme ya da sahte bir kişilik oluşturma vb.
Ticari sırların çalınması
Banka ve ya kredi kartlarının habersiz ve kötü amaçlı kullanılması
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, verileri değiştirme suçu
Uyuşturucu alımı-satımı
Yasadışı yayınlar
Başka birinin bilişim sistemine izinsiz girme suçu, yazılımı izinsiz kullanma
Pornografi
Terörist faaliyetler
Hacking
Organ ticareti
Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların (Beyaz Yaka Suçları)Yapısı Nedir?
Bilgisayar sistemleri ve teknolojilerini bilişim suçları için kullanma,
Ağır maddi ve manevi sonuçlar doğurması,
Gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve yetersiz olması,
Güvenlik güçlerine bildirilmemesi,
Suçunu işleyenlerin genelde 17-35 yaş arasındaki gençlerden oluşması,
İtibar ve prestij kaybetme korkusunun baskın gelmesi,
Takip edilmesi gereken prosedüre tam olarak hâkim olunmaması,
Genellikle uluslararası boyutunun bulunmasıdır.
Yasalar Ve Bilişim Hukuku
Bilişim suçları ülkemizde yenidir. Bu yüzden de bilişim suçlarıyla ilgili yasalar da yetersizdir. Bununla ilgili yapılan en kapsamlı yasa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundadır.
Bilişim Sistemine İzinsiz Girme
Bilişim sistemine izinsiz girme ve sistemde uzun süre kalma bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırma ile karşılaşma demektir. Bazen de bu ceza adli para cezasına çarptırılma ile olur. Eğer bilgiler değiştirilir, yok edilir ya da bozulursa ceza yaptırımı altı aydan iki yıla kadar hapis cezası olur.
Tüm bilişim suçları ve cezaları Avrupa Siber Suçlar sözleşmesine uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Ancak teknoloji ilerledikçe bilişim suçları da giderek çeşitlenmektedir. Bu yüzden ülkemizde yeni suçlar olması nedeniyle gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve yetersiz kalmaktadır.
Bilişim Suçları İçin Avukat Tutmalı Mıyım?
Elbette uzman bir avukat tutulmalıdır. Çünkü ülkemizde yapılmış suçlara uygun kanunlar yetersizdir. Herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmamak için bilişim suçları ve davalarında uzman bir avukata başvurmak akıllıca olur.