Aile Hukuk Nedir?
Nişanlanma, evlenme ve evliliğin sona ermesi ile aile hukuku ilgilenir. Medeni hukukun yani özel hukukun bir alt dalıdır. Bu hukuk kişilerin aile çevresindeki ilişkileri düzenler. Anayasanın Madde 41- (Değişik: 3.10.2001-4709/17 Md.) maddesine göre aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Nişanı Bozma Nedenleri Nelerdir?
Haklı bir nedene dayanarak nişanı bozma:
Önemli bir olayda susma (ağır ve devamlı bir hastalık, önceki hayatı hakkında açıklama yapmama vs.)
Evliliğin ön hazırlıklarına karşı ilgisizlik
Aldatma
Sonradan çıkan hastalıklar
Ekonomik durumun iyice sarsılması
Haklı bir nedene dayanmadan nişanı bozma:
Nişanı bozan taraf haklı bir sebep olmadan nişanı bozmuş olması
Kendisinin kusuru ile nişanın bozulmasını haklı kılacak bir sebebin ortaya çıkmasına neden olmuş (örneğin aids hastalığı)ve buna rağmen nişanı kendisi bozmuş
Nişanın Sona Ermesi Halinde Açılacak Davalar Nelerdir?
Maddi Tazminat davası
Manevi tazminat davası
Nişanda takılan takıların iadesi
Evliliğin Sona Erme Nedenleri Nelerdir?
Eşlerden birinin ölümü
Cinsiyet değiştirme
Boşanma
Evliliğin iptali ya da bitirme
Boşanma Nedenleri Nelerdir?
Hayata kast ve pek kötü ve onur kırıcı davranışlar,
Terk,
Evlilik birliğinin sarsılması,
Akıl hastalığı,
Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
Aldatma
Anlaşmalı Boşanma İçin Başvuru Zamanı Var Mı?
Evet, var. Eşlerin anlaşmalı boşanma için evliliklerinin bir yılı doldurması gerekir.
Boşanma Davası İçin Bir Avukat Tutulmalı mı? Neden?
Evet, kesinlikle tutulmalıdır. Çünkü
Konusunda uzman avukat boşanma sırasında sürecin hak kaybına uğratılmadan geçirilmesini sağlar.
Kişiler bazen neleri talep edeceğini bilemeyebilir. Bu nedenle bir boşanma avukatı doğru yönlendirmelerde bulunur.
Taraflardan biri boşanmaktan vazgeçebilir. Bazen de tarafların ikisi de duruşmaya gelmeyebilir. Böyle durumlarda boşanmanın gerçekleşmesi zor olacağından uzman bir boşanma avukatı gereklidir.
Boşanma davası süresinde dilekçeler evresinde karşı tarafın bu dilekçelere tanınan süre içinde (15 gün) cevap vermesi gerekir. Eğer dilekçelere cevap yazılmazsa yargı davayı değişebilir ya da genişletilebilir. Bu süreçlerin bir uzman avukatla geçirilmesi davanın süresi ve karşılaşılacak zorlukları atlatılması açısından doğru bir karardır.
Konusunda uzman bir avukat tüm yazıları hukuk diliyle yazması davayı, süreci, hakların kaybolmaması ve karşılaşılacak sürpriz durumlarda doğru adımlar atmasında etkili olur.
Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?
Bir avukat tutarken yaşa cinsiyete değil konusunda uzman olup olmadığına bakılır.
Avukatla mümkünse yüz yüze görüşülmelidir.